Λογιστικές Υπηρεσίες

  • ολοκληρωμένη τήρηση του λογιστηρίου σας στην έδρα σας ή στα γραφεία μας.
  • Οργάνωση και επίβλεψη των λογιστηρίων εντός της επιχείρησης σας.
  • Τήρηση Μισθοδοτικών Καταστάσεων εναρμονισμένη βάσει νέας Νομοθεσίας.
  • Διεκπεραίωση εργασιών σε δημόσιες υπηρεσίες (ΔΟΥ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, Επιμελητήρια κ.α.) ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ οφειλών.
  • Ένταξη της επιχείρησης σας στη μηχανογράφιση.
  • Μηνιαία παρακουλούθηση και έλεγχος ΦΠΑ.

Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • ΣΥΝΤΑΞΗ φορολογικών δηλώσεων φυσικών κ΄ νομικών προσώπων.
  • Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών και διευθέτηση θεμάτων σας.

ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

  • Ένταξη της επιχείρησης σας σε προγράμματα ΕΣΠΑ καθώς και σε επιδοτούμενα προγράμματα πρόσληψης προσωπικού χωρίς κόστος για την επιχείρηση σας.

Comments are closed.