Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ / ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Το γραφείο ALPHA BROOKS ECONOMICS (Κουτσογιαννακοπούλου Ειρήνη) μας αποτελείτε από εξειδικευμένους λογιστές –φοροτέχνες    με πολύχρονη, μακρά εμπειρία και γνώση σε όλους τους τομείς της Οργάνωσης και Διοίκησης Επιχειρήσεων, καθώς και της φορολογικής νομοθεσίας .

Αποστολή μας είναι η βελτίωση της απόδοσης της επιχείρησης σας μέσα από την παροχή φοροτεχνικών και λογιστικών υπηρεσιών καθώς και από τον ορθό φορολογικό σχεδιασμό και προγραμματισμό .

Η φιλοσοφία μας είναι ότι έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους και όχι μόνο με ‘αριθμούς’ .Θα ήμασταν πολύ ευτυχείς αν είχαμε μια συζήτηση μαζί σας για κάποιο θέμα που αφορά την επιχείρηση σας ή τις προσωπικές σας φορολογικές υποχρεώσεις .

Οι αμοιβές μας είναι ιδιαίτερα ανταγωνιστικές και βρίσκονται σε άμεση συνάρτηση με την πολυπλοκότητα και τον κύκλο εργασιών των επιχειρήσεων που αναλαμβάνουμε ή την μεμονωμένης υπόθεσης που επιλύουμε .

Comments are closed.