Φοροτεχνικές Υπηρεσίες

  • ΣΥΝΤΑΞΗ φορολογικών δηλώσεων φυσικών κ΄ νομικών προσώπων.
  • Επιστροφή ΦΠΑ επενδυτικών αγαθών.
  • Παροχή φορολογικών συμβουλών και διευθέτηση θεμάτων σας.

Comments are closed.